Vrátenie tovaru v zákonnej lehote 14 dní

TERAZ AKCIA - MOŽNOSŤ VRÁTENIA TOVARU AŽ DO 30 DNÍ!

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. U nás platí 30 dní. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 30 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

INFORMÁCIE O MOŽNOSTI VRÁTENIA VÝROBKOV 

  • Plne akceptujeme vrátenie tovaru nevybaleného, nepoužitého, kde sa s tovarom zoznámite v takom rozsahu, ako by ste ho kupovali v kamennom obchode.

  • Možnosť vrátenia sa vzťahuje iba na tzv. nákup omylom - nesedí rozmer, farba atď.

  • Nie je možné vrátiť alebo vymeniť tovar používaný, bez originálneho balenia.

 

POZOR NA PREPRAVU

Berte prosím na vedomie, že "ručíte" za to, že sa k nám tovar dostane vo výbornom stave. Najmä sviečky je nutné dôkladne zabaliť do dvojitého až trojitého mäkkeho obalu a dôkladne zalepiť. Pokiaľ nám tovar príde poškodený vinou nedostatočného zabalenia, sme oprávnení ho odmietnuť alebo znížiť vrátenú čiastku o prostriedky na úpravu do pôvodného stavu. 

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám prišlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie a prípadnú dobierku. Pri vrátení Vašich platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri prevedení počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru a jeho prekontrolovaní. 

ZASLANIE A DORUČENIE TOVARU 

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť na túto adresu:

UP AND DOWN s.r.o.
prodejna I-LIVING
Pod Soutratím 1559/5
101 00 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA

Zásielku opatrite jasnou identifikáciou - číslo objednávky, Vaše meno, odstúpenie od zmluvy a číslo účtu.

Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 30 dní. V žiadnom prípade neposielajte vrátený tovar na dobierku, nebude prevzatá. Peniaze vraciame až po prekontrolovaní zásielky.

NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁTENÍM TOVARU

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZNÍŽENIE HODNOTY

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. 

 

Ke stažení: FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY >>>